Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vi Nguyễn - ID: 1401347
 IP & Posted by:  115.79.200.23 on March 18, 2017 at 10:27pm
 Updated by:  March 19, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SAI GON
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NHÂN VIÊN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người bạn chân thành để có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đi dạo, ăn uống với chị em và bạn bè. Translate to English
 I Am:  Một người rất bình thường, dễ gần nhưng nếu đã không thích sẽ không nói chuyện tiếp nữa. Có tinh thần trách nhiệm với những việc đang làm...quen rồi sẽ hiểu được Vi. Vi rất ít bạn nhưng số ít đó là những người vi chơi thân và rất tốt với nhau. Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần chân thành thế là đủ. Translate to English

Back | Send Email to Vi Nguyễn (ID: 1401347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.