Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401219 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Biển Xanh - ID: 1401219
 IP & Posted by:  113.184.169.186 on March 17, 2017 at 3:50am
 Updated by:  March 21, 2017 at 8:53pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hạnh phúc ... Translate to English
 Free Time:  Làm những việc lúc bận kg làm được . Translate to English
 I Am:  Thành thật , sâu sắc , biết lắng nghe ... Và tôi là mẹ đơn thân . Translate to English
 Looking For:  Tử tế , nghiêm túc , chân thành ... Translate to English

Back | Send Email to Biển Xanh (ID: 1401219)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.