Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399273 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyen May - ID: 1399273
 IP & Posted by:  14.161.11.90 on February 22, 2017 at 2:34am
 Updated by:  June 7, 2018 at 5:56am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  mien tay
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ns
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn kết hôn Translate to English
 Free Time:   nghỉ ngơi. Translate to English
 I Am:  Hiền, chung thuỷ, lạc quan, yêu đời. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nam hoàn toàn độc thân,chưa có con, chân thật, nghiêm túc, thông minh, nhân hậu,chúng thuỷ, đang tìm bạn để kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Duyen May (ID: 1399273)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.