Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Chinh - ID: 1398806
 IP & Posted by:  113.175.107.221 on February 17, 2017 at 12:42am
 Updated by:  February 25, 2017 at 8:13pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Thanh Hóa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn với các bạn trên mọi miền của đất nước Translate to English
 I Am:  Độc thân, Chân thành, hài hước, yêu du lịch. Nghiêm túc trong tình cảm. Đam mê kinh doanh và đồ handmade Translate to English
 Looking For:  Chân thành, hài hước,đôc thân, Yêu du lịch, mong có được một người bạn để đi tới chân trời góc bể. Translate to English

Back | Send Email to Kim Chinh (ID: 1398806)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.