Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398691 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh phát - ID: 1398691
 IP & Posted by:  115.72.19.143 on February 15, 2017 at 9:12am
 Updated by:  September 11, 2017 at 9:28pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tốt nghiệp đại học, lấy bằng xong nhập bọn với hội những người thất nghiệp Translate to English
 Free Time:  chơi Translate to English
 I Am:  dễ thương, đẹp, giỏi, tốt bụng, hiền lành, ngoan, thiệt tình, hòa đồng, vui vẻ, thông minh, có hiếu, có trách nhiệm, nói thiệt đó hjhj Translate to English
 Looking For:  zalo 0945533362, pm đi mấy đứa, nhìn gi mà nhìn Translate to English

Back | Send Email to Thanh phát (ID: 1398691)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.