Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398434 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đan Thanh 🌸 - ID: 1398434
 IP & Posted by:  42.114.16.64 on February 11, 2017 at 8:59pm
 Updated by:  May 1, 2018 at 10:53pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sa Đéc
 State/Province:  Delaware
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một người đàn ông trung thực và biết yêu thương gia đình. Translate to English
 Free Time:  Ngủ và xem phim Translate to English
 I Am:  Mình không có thói quen nói về bản thân. Nếu muốn hiểu rõ thì bạn nên tìm hiểu 🤣🤣. Translate to English
 Looking For:  Quan tâm ,chăm sóc gia đình . Biết kính trên nhường dưới😉 Translate to English

Back | Send Email to Đan Thanh 🌸 (ID: 1398434)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.