Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398359 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

A Tú SG - ID: 1398359
 IP & Posted by:  116.100.39.187 on February 10, 2017 at 4:53pm
 Updated by:  May 14, 2017 at 8:10pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phụ nữ chân thành để tiến đến hôn nhân. Hy vọng sớm gặp được người phụ nữ phù hợp Translate to English
 Free Time:  Đọc sách kinh doanh, đi ăn, cafe, bơi, du lịch sau vài tháng làm việc Translate to English
 I Am:  Hiền lành, đức tính tốt, tôn trọng mọi người, ghét ba xạo, giả dối, tôn trọng người hiền lương. Thích làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn torng cuộc sống Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ có sự hiểu biết, có nhân cách, lịch sự, tử tế, có nhã ý muốn lập gia đình. Translate to English

Back | Send Email to A Tú SG (ID: 1398359)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.