Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398118 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc hiếu - ID: 1398118
 IP & Posted by:  1.54.82.254 on February 7, 2017 at 8:38am
 Updated by:  March 23, 2017 at 1:40am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  điều dưỡng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong tìm được ng bạn chân thành ko phân biệt tuổi tác và thật thà trong chuyện tình cảm Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Mình là ng ít nói Translate to English
 Looking For:  Thật thà rộng mở ko chín ba hai năm ko bảy tám năm chín Translate to English

Back | Send Email to Ngọc hiếu (ID: 1398118)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.