Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398083 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim mot nguoi - ID: 1398083
 IP & Posted by:  14.169.245.110 on February 7, 2017 at 12:19am
 Updated by:  February 11, 2018 at 12:39pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.de cũng nhau đi hết con đường đời con lai Translate to English
 Free Time:  Tim và học hỏi.nhung điều chưa biết.co gần phần đầu để tốt hơn. Translate to English
 I Am:   DT: không chín không ba. 2736.tấm tam thích học hỏi và tim hiểu cho bạn thân tiền bộ hon( tôi là người có một tình cảm mạnh mẽ .và sự đối hỏi kỹ là.nhung lại là người có tâm lòng : VI THA ) Translate to English
 Looking For:  Hiện đảm đang chứng thủy để cùng tôi đi đến cuối con đường đời con lai.cao 160cm trở lên. Translate to English

Back | Send Email to tim mot nguoi (ID: 1398083)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.