Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396791 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kate Nguyen1 - ID: 1396791
 IP & Posted by:  38.95.109.68 on January 18, 2017 at 5:18am
 Updated by:  January 19, 2017 at 12:01am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Texas Austin
 Zip:  73301
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  costmetics business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Toi muon tim mot nguoi ban doi mai mai Translate to English
 Free Time:   Du lịch, ăn uống, đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  Tôi là một người đơn giản và thân thiện. tôi không thích chơi trò chơi hay phim truyền hình. Translate to English
 Looking For:   Tìm kiếm người đàn ông nghiêm túc và trung thực trong cuộc sống của tôi Translate to English

Back | Send Email to Kate Nguyen1 (ID: 1396791)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.