Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396266 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nửa Trái tim - ID: 1396266
 IP & Posted by:  203.205.38.108 on January 12, 2017 at 5:13pm
 Updated by:  January 23, 2020 at 4:56pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu mỗi ngày để có kiến thức và cuộc sống tốt hơn. Translate to English
 Free Time:  Cùng người mình yêu dạo phố, làm việc lành, lánh dữ. Translate to English
 I Am:  Tôi hiền, nghiêm túc, không giàu có, cũng ko bần hèn. Translate to English
 Looking For:   1 bạn đời chung chân gối. Tôi không cần đẹp, chỉ cần dễ nhìn, hiếu chuyện. Quan trọng hơn là quan tâm lẫn nhau. G mail : phamtuanvu897@gmail chấm com Translate to English

Back | Send Email to Nửa Trái tim (ID: 1396266)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.