Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396162 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Capham - ID: 1396162
 IP & Posted by:  14.187.126.125 on January 11, 2017 at 10:58pm
 Updated by:  February 15, 2017 at 8:47pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Zip:  0902314900
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  1 gia đình hạnh phúc, 1 cuộc sống sung túc. Translate to English
 Free Time:  Tg rãnh chỉ muốn nghỉ ngưi nằm tự kỷ 1 minh .hi..hi.. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng và hay sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  Biết lắng nghe và chia sẽ, biet thuong yeu gia đinh, sống tốt với bạn bè và xã hội (ghét nhất những người sống chi li tính lợi về mình). Translate to English

Back | Send Email to Capham (ID: 1396162)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.