Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396097 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Elysia Dinh

Elysia Dinh - ID: 1396097
 IP & Posted by:  113.22.247.131 on January 11, 2017 at 8:52am
 Updated by:  January 16, 2017 at 8:21pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn và hơn bạn vnlady1@gmail.com Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, cafe trò chuyện với người thân bạn bè Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc,thẳng tính đàn ông trong công việc,nhưng rất phụ nữ trong gia đình. Yêu thương và tôn trọng.tất cả các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Là người có trách nhiệm biết chăm sóc bản thân.. Chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Elysia Dinh (ID: 1396097)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.