Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tìm hạnhphúc - ID: 1395893
 IP & Posted by:  112.197.30.71 on January 8, 2017 at 10:29pm
 Updated by:  January 16, 2017 at 8:21pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm 1 người bạn có thể hiểu và tâm sự với nhau để mỗi 1 ngày qua đều là 1 ngày có ý nghĩa. Translate to English
 Free Time:   Đọc tin tức, nghe nhạc,vào bếp. Translate to English
 I Am:  Thẵng tính và vui tính . Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, thành thật và có ý muốn lập gia đình. Translate to English

Back | Send Email to tìm hạnhphúc (ID: 1395893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.