Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Than Nguyen - ID: 1395845
 IP & Posted by:  209.54.38.174 on January 8, 2017 at 5:50am
 Updated by:  January 9, 2017 at 3:07am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  California
 Zip:  91102
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  để có một gia đình, hạnh phúc và tình yêu Translate to English
 Free Time:   Translate to English
 I Am:  Tôi người đàn ông đơn giản, tôi làm việc chăm chỉ và tôi hạnh phúc Translate to English
 Looking For:  một thân thiện hạnh phúc, người phụ nữ, làm việc chăm chỉ để yêu và sống hạnh phúc với Translate to English

Back | Send Email to Than Nguyen (ID: 1395845)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.