Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395485 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễn hữi P - ID: 1395485
 IP & Posted by:  42.119.129.241 on January 4, 2017 at 6:05am
 Updated by:  March 14, 2018 at 9:50pm
 Gender:  Male
 Age:  64
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  English teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một phụ nữ tốt, đạo đức, biết yêu thương, cảm thông,làm bạn tri âm tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc Vũ thành An, Ngô thụy Miên, làm thơ, đi chùa tụng kinh trì chú Translate to English
 I Am:  Cởi mở, tử tế, tôn trọng đạo đức luân lý và tình yêu Translate to English
 Looking For:   Phụ nữ từ 45 tuổi đến 55 tuổi cùng sở thích Translate to English

Back | Send Email to nguyễn hữi P (ID: 1395485)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.