Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395420 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kim nguyen - ID: 1395420
 IP & Posted by:  172.252.126.72 on January 3, 2017 at 11:46am
 Updated by:  January 10, 2017 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  san joes
 State/Province:  California
 Zip:  95101
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Fabrics
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  phạt một người đàn ông tốt và trung thực những người đã sẵn sàng cho một cái gì đó nghiêm trọng. Translate to English
 Free Time:  nấu ăn, câu cá, cắm trại, đọc sách và ở lại trong nhà với một trong những tôi yêu Translate to English
 I Am:  Tôi người mát mẻ và trung thực, tôi rất khiêm tốn và tôn trọng Translate to English
 Looking For:  THẬT THÀ Translate to English

Back | Send Email to kim nguyen (ID: 1395420)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.