Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395300 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lang thang - ID: 1395300
 IP & Posted by:  42.113.166.177 on January 1, 2017 at 10:06pm
 Updated by:  October 16, 2017 at 1:03am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn gái, hợp nhau tiến tới hôn nhân, cùng xây dựng hạnh phúc và làm ăn thành đạt hơn. Translate to English
 Free Time:   Cafe, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Biết chia sẽ, hiểu chuyện, vui tính hoà đồng với người xung quanh, nhưng là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái hiền, suy nghĩ sâu sác, nữ tính, sống có tình nghĩa, chúc bạn đọc được hồ sơ này luôn gặp được những điều may mắn. Translate to English

Back | Send Email to Lang thang (ID: 1395300)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.