Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hien Nguyen
Hien Nguyen - ID: 1395247
 IP & Posted by:  27.3.129.77 on January 1, 2017 at 5:55am
 Updated by:  January 12, 2017 at 12:03am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan vien VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Mình thích Nấu ăn khi rảnh và câu cá Translate to English
 I Am:  Để bạn nói về mình Translate to English
 Looking For:  Sống và làm việc tại TPHCM. Nghiêm túc trong mọi vấn đề. Anh nào tìm bạn để vui chơi xin đừng làm phiền Translate to English

Back | Send Email to Hien Nguyen (ID: 1395247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.