Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394826 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Di Cang
Di Cang - ID: 1394826
 IP & Posted by:  42.117.99.221 on December 27, 2016 at 12:31am
 Updated by:  December 27, 2016 at 8:21pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sai gon
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Quan Ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống thật tốt, thật vui vẻ, làm hết những gì chưa làm được. Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thể thao, nghe nhạc, du lịch..tám... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, lãng mạn, nhưng thẳng tính và quyết đoán. Yeu cuộc sống gia đình. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái! có cùng quan điểm, nghiêm túc, có ý định kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Di Cang (ID: 1394826)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.