Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394698 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Băng Huyền - ID: 1394698
 IP & Posted by:  116.110.19.18 on December 25, 2016 at 6:12pm
 Updated by:  January 8, 2017 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chuyên viên làm tó
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn và nếu hợp thì tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Một người năng động hoạt náo va sống tinhf cảm Translate to English
 Looking For:  Một người có thể biết lắng nghe, yêu thương và đừng làm đối phương của mình phải buồn Translate to English

Back | Send Email to Băng Huyền (ID: 1394698)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.