Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394529 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to miusoa

miusoa - ID: 1394529
 IP & Posted by:  27.74.254.75 on December 22, 2016 at 9:38pm
 Updated by:  April 24, 2017 at 9:22pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Receptionist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn, đọc sách hoặc online xem tin tức ! Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc, chân thành trong tình bạn và tình cảm ! Translate to English
 Looking For:  Độc thân, nhân hậu,nghiêm túc !Tôi không tham gia để tìm những mối quan hệ chỉ để đùa vui nên ai không nghiêm túc trong tình bạn thì thông cảm không gởi thư đến tôi !Ai trên 40 tuổi và đã có gia đình thì thông cảm không gửi thư đến tôi ! Tôi chỉ hồi âm với thư có hình được gởi qua Email : miusoa86@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to miusoa (ID: 1394529)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.