Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392562 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vuong Anh

vuong Anh - ID: 1392562
 IP & Posted by:  14.167.19.88 on December 4, 2016 at 5:45am
 Updated by:  December 7, 2016 at 4:26am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Cashier
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng gia đình hạnh phúc . Translate to English
 Free Time:  Coi tivi , nghe nhac , đi dạo , nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hiền , vui vẻ , hoà đồng , chân thật . Translate to English
 Looking For:  Những bạn nam trung thực ,nghiêm túc trong tình cảm muốn tìm kiếm 1 nửa còn lại để gắn bó lâu dài . Translate to English

Back | Send Email to vuong Anh (ID: 1392562)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.