Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392216 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhat linh

Nhat linh - ID: 1392216
 IP & Posted by:  113.165.168.221 on November 30, 2016 at 6:38am
 Updated by:  January 22, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  phải học cách chấp nhận để mà lớn lên Translate to English
 Free Time:  mình là người việt thì nói tiếng việt đi,e ghét nhất ai đăng hồ sơ mà nửa tây nữa việt,bực mình Translate to English
 I Am:  đơn giản..bình thường..nhưng ko phải là máy bay,nên ko tìm phi công,có nghĩa là ko thích người nhỏ tuổi hơn mình Translate to English
 Looking For:  Không chín không năm sáu sáu ba bốn bảy bốn.mong sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ Translate to English

Back | Send Email to Nhat linh (ID: 1392216)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.