Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391673 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hellen - ID: 1391673
 IP & Posted by:  70.126.201.229 on November 24, 2016 at 11:07am
 Updated by:  September 19, 2017 at 9:02pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Largo
 State/Province:  Florida
 Zip:  33771
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  talk later... Translate to English
 Free Time:  talk later... Translate to English
 I Am:  thẳng thắn, thật thà, ghét sự giả dối,.... Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông chững chạc, chân thật trong tình cảm vì mình không thích đùa giỡn. Mình muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Hellen (ID: 1391673)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.