Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Thủy - ID: 1391418
 IP & Posted by:  14.169.129.48 on November 21, 2016 at 7:02am
 Updated by:  February 7, 2018 at 7:41am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gia đình có tiếng cười trẻ thơ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách báo, ăn uống cùng gia đình & bạn bè, xem phim, ... Translate to English
 I Am:  Đủ trưởng thành về mọi mặt. Chân thành, vui vẻ, biết lắng nghe, ... Translate to English
 Looking For:  Nam giới, độc thân, hiểu biết, có nghề nghiệp Translate to English

Back | Send Email to Trần Thủy (ID: 1391418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.