Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sơn Phạm - ID: 1390372
 IP & Posted by:  123.21.6.131 on November 8, 2016 at 7:11am
 Updated by:  November 17, 2016 at 2:54am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Software Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình nhỏ, làm giàu và đi du lịch khắp nơi với nhau Translate to English
 Free Time:  Đi cafe, tụ tập với bạn bè, xem film, online... Translate to English
 I Am:  Tôi là một người hiền lành, thân thiện với mọi người, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm Translate to English
 Looking For:  Một cô gái hợp tính, có thể lắng nghe và chia sẻ với nhau những buồn vui, khó khăn và hạnh phúc trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Sơn Phạm (ID: 1390372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.