Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390057 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lavender - ID: 1390057
 IP & Posted by:  14.164.252.42 on November 5, 2016 at 6:15am
 Updated by:  October 7, 2017 at 7:43pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Lecturer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ cố tiếp tục học lên Tiến sĩ và làm tốt công việc đang làm Translate to English
 Free Time:  Lướt mạng xã hội, đọc sách, shopping, cafe với con gái Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn,nóng tính, nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Vạn sự tùy duyên vì không phải những gì mình mong ước đều sẽ được mà còn mà tùy thuộc vào duyên phân....Không nghiêm túc xin đừng email nhé.Thanks Translate to English

Back | Send Email to Lavender (ID: 1390057)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.