Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389974 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huệ Thu - ID: 1389974
 IP & Posted by:  42.115.139.207 on November 4, 2016 at 3:52am
 Updated by:  November 4, 2016 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kon tum
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen kết bạn và tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và xem phim Translate to English
 I Am:  Vui vẻ chân thành, chăm chỉ trong công việc và nổ lực trong cuộc sống Translate to English
 Looking For:  Người chân thành và có thể tiến tới dài lâu Translate to English

Back | Send Email to Huệ Thu (ID: 1389974)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.