Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389687 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lifen Nguyen
Lifen Nguyen - ID: 1389687
 IP & Posted by:  198.50.149.31 on October 31, 2016 at 3:35pm
 Updated by:  January 4, 2017 at 6:08pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Omaha
 State/Province:  Nebraska
 Zip:  68776
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  fashion
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu của tôi là để đáp ứng những người đàn ông trung thực Translate to English
 Free Time:  Tôi thích xem truyền hình và nghe nhạc, bơi lội, bowling, cắm trại Translate to English
 I Am:  Tôi dễ dàng đi xuống trái đất, tôi loại và trung thực Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người đàn ông trung thực tốt mà sẽ sẽ dành phần còn lại của cuộc sống của chúng tôi lại với nhau Translate to English

Back | Send Email to Lifen Nguyen (ID: 1389687)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.