Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389594 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

oldman - ID: 1389594
 IP & Posted by:  116.102.38.75 on October 30, 2016 at 5:53pm
 Updated by:  January 5, 2017 at 3:22am
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Chuyên viên kinh t
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn già tâm sự và chia sẽ niềm vui - nỗi buồn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, online, thể thao ... Translate to English
 I Am:  Là người trầm tính, vui vẽ, kín đáo dễ coi gặp rồi sẽ biết. Translate to English
 Looking For:  Mong giao lưu kết bạn (bằng hoặc lớn tuổi hơn tôi), những người lịch sự có học vấn và có cùng sở thích giống như tôi Translate to English

Back | Send Email to oldman (ID: 1389594)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.