Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389386 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diana Tran - ID: 1389386
 IP & Posted by:  75.32.100.190 on October 28, 2016 at 4:59am
 Updated by:  December 23, 2016 at 11:21pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Arlington
 State/Province:  Texas
 Zip:  76014
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Hairstylish
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tim lai mot nua đa đanh mât . Hy vong co ai đo ...san long cung tôi đi hêt đoan đường đoi Translate to English
 Free Time:  Thích o nha , nghi ngoi sau nhung ngay ban rôn voi công việc lam. Nêu co thoi gian thi chiêu một minh qua phô ... Translate to English
 I Am:  La nguoi đan ba sau canh cua , la nguoi đan ba cua gia đinh . Không thích chôn đông nguoi . Không đâu an toan hon mai nha cua minh . Translate to English
 Looking For:  Tim ai đo co cung so thích va nếp sông đon gian . Không biết trên đoi nây co con đan ông tốt . Nêu co sao tôi vân chua tim thây ? Anh o đâu ? Co con hiện hữu trên thê gian nây - một nguoi hiêu tôi va chấp nhân cung tôi nuong tua nhau đến cuôi cuộc đoi ? Thật kho tim được tri ky giua biên nguoi mênh mênh mông mông .... Translate to English

Back | Send Email to Diana Tran (ID: 1389386)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.