Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388188 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Bi - ID: 1388188
 IP & Posted by:  112.197.177.213 on October 14, 2016 at 2:22am
 Updated by:  February 14, 2019 at 6:28pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc , cố gắng thư giãn và Làm việc !! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , nấu ăn , xem hài kịch ... Translate to English
 I Am:  sống nội tâm , hay tự ái và dễ tha thứ ! Translate to English
 Looking For:  1 người bạn có tâm trạng gần giống mình đó !! Translate to English

Back | Send Email to Thanh Bi (ID: 1388188)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.