Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388136 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My Hanh
My Hanh - ID: 1388136
 IP & Posted by:  42.116.84.125 on October 13, 2016 at 8:13am
 Updated by:  October 13, 2016 at 9:19pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  cnv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn trai, nếu hợp nhau có thể sẽ tiến xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Net, Xem phim, Nấu ăn,.. Translate to English
 I Am:  Tôi là người nghiêm túc và sẽ nói nhiều hơn nữa về bản thân mình nếu gặp đúng đối tượng. Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, chung thủy, rộng lượng,... Translate to English

Back | Send Email to My Hanh (ID: 1388136)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.