Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn Đờ - ID: 1387337
 IP & Posted by:  70.183.162.71 on October 3, 2016 at 10:26am
 Updated by:  April 25, 2018 at 3:57am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Chau doc
 State/Province:  New York
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim ban de cung nhau xay dung gia dinh va cung nhau di het quang doi con lai . Translate to English
 Free Time:  nau an , xem ca nhạc , đi chùa vào nhung ngay rằm lớn . Translate to English
 I Am:  em hiền , vui tính , thường hay di công tác giúp đở những nguoi có hoàng cảnh nghèo khó , gi có nhung nguoi còn nghèo khổ hơn minh . Translate to English
 Looking For:  Em tim ban doi tuoi tu 54-62 co cong viec on dinh , biet lo cho gia dinh hanh phuc . Cam on các ban da doc qua ho so cua em nhe . Email va goi hình ve cho em la : giacmongotngao998@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn Đờ (ID: 1387337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.