Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386764 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

L.o.V.e - ID: 1386764
 IP & Posted by:  14.186.188.97 on September 26, 2016 at 7:31am
 Updated by:  April 21, 2017 at 9:22pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ... Translate to English
 Free Time:  thích nấu ăn và xem phim Translate to English
 I Am:   Sẽ biết sau nhé Translate to English
 Looking For:  Không có ai mà hoàn thiện,cho nên là mình ko có nói người mình thích phải như thế này thế nọ làm chi,chưa chắc gì mình đã tốt đẹp hay gì gì đó cho nên là cứ làm quen trò chuyện với nhau có hợp hay ko mới tính tiếp các bạn nhé... Translate to English

Back | Send Email to L.o.V.e (ID: 1386764)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.