Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384602 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Best Friends - ID: 1384602
 IP & Posted by:  14.167.100.163 on August 30, 2016 at 1:42am
 Updated by:  August 31, 2016 at 3:42am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  SG:Ổn định cuộc sống phấn đấu đạt được mục tiêu mình đang theo đuổi; LG: Tìm được người mình yêu thương để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. :)) Translate to English
 Free Time:  Coi phim, hài, hát Karaoke or nghe nhạc, đi ra ngoài vs bạn bè. Translate to English
 I Am:  Hài hước, vui vẻ dễ gần, sống vì gia đình Translate to English
 Looking For:  Là phụ nữ hiểu được mình và sống vì gia đình. Translate to English

Back | Send Email to My Best Friends (ID: 1384602)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.