Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384326 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hằng nguyễn - ID: 1384326
 IP & Posted by:  103.199.34.217 on August 26, 2016 at 6:35pm
 Updated by:  July 11, 2017 at 1:49am
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tứ do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 My goal:  quen lâu dài và tiến tới xa hơn Translate to English
 Free Time:  onl fb và zalo Translate to English
 I Am:  ít nói. biết quan tâm . tiếp xúc thực tế tốt hơn Translate to English
 Looking For:  Người của sự chững chạc và đúng đắn trưởng thành và biết lo lắng quan tâm người khác . Thích người hành động nhiều hơn nói suông . muốn quen thật lòng Translate to English

Back | Send Email to hằng nguyễn (ID: 1384326)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.