Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384234 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Suong
Thao Suong - ID: 1384234
 IP & Posted by:  70.119.185.187 on August 25, 2016 at 8:42pm
 Updated by:  January 14, 2017 at 7:44pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dalas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75010
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  **
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc trữ tình , cắm hoa, nấu ăn...chăm sóc nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Một người phụ nữ hiền , chu đáo, chăm sóc gđ hướng nội, (biết giăng mùng ... Rửa bát...) . Translate to English
 Looking For:  Mong ước tìm được một người bạn đời thật lòng, mạnh mẽ, hiểu và chia sẻ ....để kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Thao Suong (ID: 1384234)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.