Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384125 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bảo Minh - ID: 1384125
 IP & Posted by:  14.184.227.98 on August 24, 2016 at 5:40pm
 Updated by:  September 30, 2016 at 8:53pm
 Gender:  Gay
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thủ Dầu Mộ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm có nhiều tiền để lo cho gia đình và làm từ thiện Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim và sopping Translate to English
 I Am:  bình dân, giản dị, chân thành biết cảm thông Translate to English
 Looking For:  giống như tôi Translate to English

Back | Send Email to Bảo Minh (ID: 1384125)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.