Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383990 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngày Mới - ID: 1383990
 IP & Posted by:  27.3.128.191 on August 23, 2016 at 2:43am
 Updated by:  December 5, 2016 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  TK
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, báo, xem tivi,đi chùa lễ phật. Translate to English
 I Am:   Thích những gì đơn giản giản dị ,gia đình nề nếp...thôi thì nói nhiều không bằng tự tìm hiểu tôi thì tốt hơn. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn hiền, chững chạc,sống tốt độ lượng...có thể gọi là tri kỷ để hiểu và cùng chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống ...dù bạn đẹp hay không đẹp miễn bên cạnh tôi bạn chân thành là đủ. Translate to English

Back | Send Email to Ngày Mới (ID: 1383990)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.