Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383634 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Giuse Lộc - ID: 1383634
 IP & Posted by:  98.122.135.233 on August 18, 2016 at 2:47pm
 Updated by:  April 13, 2017 at 5:02am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Fort Worth
 State/Province:  Texas
 Zip:  +1
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Du lịch
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chủ công ty môi giới đi nước ngoài lập nghiệp và làm giàu Translate to English
 Free Time:  Học thêm và suy nghỉ tạo kế hoạch trong mổi việc làm Translate to English
 I Am:  Tôi đang độc thân Có ý Tìm người hợp tác kinh doanh trại gà ở Mỹ Ở vn xin lien lạc Xuân +840933925704 Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt tuổi tác là tốt nhất Phải có hình mới trả lời vui lòng đọc kỷ Cám ơn Translate to English

Back | Send Email to Giuse Lộc (ID: 1383634)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.