Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loc duc pham - ID: 1381943
 IP & Posted by:  99.187.146.100 on July 30, 2016 at 3:27pm
 Updated by:  October 3, 2018 at 10:02am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75082
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CongTyGameCEO
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đưa môn đạo đức học vào trong chương trình giáo dục hoa kỳ Translate to English
 Free Time:  http://youtu.be/6ZHum16sdLQ Sáng tác nhạc http://www.cloudcityheroes.com/forum.html#!/feed sáng lập game bổ ích giáo dục trẻ em Translate to English
 I Am:  Vì mải lo ăn học sự nghiệp nên tuổi 36 vẫn chưa vợ con bây giờ đã công toại danh thành thì đã tuổi trung niên.. http://www.cloudcityheroes.com/forum.html#!/feed tham gia tuyển phi là trách nhiệm và là quyền lợi của chị em phụ nữ Vietnam. Nho* keo' Xuong he^t Trang de^ Die^n do*n tuyen Phi Translate to English
 Looking For:  Chiếu tuyển Phi: cần phi tần xinh đẹp hiền lương biết thương người, Hầu An Ủi những tâm hồn Mất mát. Nếu được hãy thay ta gia Nhập hội công tác trại cùi vài năm với Hội chữ thập Đỏ. Khi Công toại danh thành ta sẽ hồi loan hỏi cưới. If u are scam I will track u down sent u to the police. the FBI will come after u and it will be very fun OK! Translate to English

Back | Send Email to Loc duc pham (ID: 1381943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.