Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loc duc pham - ID: 1381943
 IP & Posted by:  99.187.146.100 on July 30, 2016 at 3:27pm
 Updated by:  July 11, 2019 at 6:44pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75082
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CongTyGameCEO
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đưa môn đạo đức học vào trong chương trình giáo dục hoa kỳ Translate to English
 Free Time:  Sáng tác nhạc sáng lập game bổ ích giáo dục trẻ em. Translate to English
 I Am:  Khiêm nhường, độ lượng, thích quan tâm bảo vệ kẻ yếu. Khôi hài, uy quyền và nhân ái Translate to English
 Looking For:   Cần1 người vợ xinh đẹp hiền lương biết thương người, Hầu cùng ta An Ủi những tâm hồn Mất mát. nếu được hãy cho ta video chat để tìm hiểu. nếu như làm ta ưng ý. ta sẽ trình lên với ba mẹ. Thưa với cha mẹ xong, ta sẽ hồi loan hỏi cưới. hi hi hi. If u are scam I Trust me I am computer except I can track u down easily. visit my website cloudcityheroes.com Please. I created my own universe. My own game, my own song, my own philosophy. Don’t hurt me or any Vietnamese. I vow to hunt you down. I can track you phone Numbers easily no matter you only use it 1 day or second trusts me, i am that good. Then I will turn you to international police. Not only for false bit also for murderer because 1 of friends kill him self due to betrayal and deceive. I will make sure the police think u are that person that make my friend died. U know the international police can get to any country any city or town. If u hurt 1 Vietnamese u hurt all Vietnamese. Want to be my girlfriend kindly filled Contact Us form under my home page cloudcityheroes.com. Scammers u are welcome to do the same. Hi hi hi. Translate to English

Back | Send Email to Loc duc pham (ID: 1381943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.