Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Lac Vuong - ID: 1381943
 IP & Posted by:  99.187.146.100 on July 30, 2016 at 3:27pm
 Updated by:  September 24, 2020 at 7:18am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  richardson
 State/Province:  Texas
 Zip:  75082
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  game CEO
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đưa môn đạo đức học vào trong chương trình giáo dục hoa kỳ. Mọi nguoi hãy giup ta hoan tha`nh hoa`i ba~o cua mi`nh. Hỡi Gái trai việt nam hãy ngước trông trời cao. Hãy sống cho ngàn sao. Translate to English
 Free Time:  Sáng tác nhạc. sáng lập game bổ ích giáo dục trẻ em. Translate to English
 I Am:  Khiêm nhường, độ lượng, thích quan tâm bảo vệ kẻ yếu. Khôi hài, uy quyền và nhân ái. Translate to English
 Looking For:   Tôi mong nhân tài như sao buổi sớm. và Cần 1 người vợ xinh đẹp hiền lương biết thương người,hãy thay anh công tác trong các hội chữ thập đỏ vài năm (với lòng khiêm nhường) Hầu cùng ta An Ủi những tâm hồn Mất mát. nếu được hãy cho ta video chat để tìm hiểu. nếu như làm ta ưng ý. ta sẽ trình lên với ba mẹ. Thưa với cha mẹ xong, ta sẽ hồi loan hỏi cưới. hi hi hi. If u are scam I Trust me I am computer except I can track u down easily. visit my website cloudcityheroes.com Please. you can reached me from there. I created my own universe. My own game, my own song, my own philosophy. Don’t hurt me or any Vietnamese. I vow to hunt you down. I can track you phone Numbers easily no matter you only use it 1 day or 1 second trusts me, I am that good. Then I will turn you to international police. Not only for fake Identity but also for murderer because 1 of friends kill him self due to betrayal and deceive. I will make sure the police think u are that person that make my friend died. U know the international police can get to any country any city or town. If u hurt 1 Vietnamese u hurt all Vietnamese. Want to be my girlfriend kindly visit cloudcityheroes.com. u can find my contract from there. Scammers u are welcome to do the same. Hi hi hi. Translate to English

Back | Send Email to An Lac Vuong (ID: 1381943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.