Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Philip Tuấn
Philip Tuấn - ID: 1381798
 IP & Posted by:  113.166.69.189 on July 28, 2016 at 8:38pm
 Updated by:  May 7, 2017 at 9:21pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Huế
 State/Province:  Hawaii
 Zip:  179
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kiến trúc sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Business success and good partners (kinh doanh thành công và có bạn tình tốt) Translate to English
 Free Time:  Facebook chat, watch movies, listen to music and swimming(chat facebook,xem khim ,nghe nhạc và đi bơi) Translate to English
 I Am:  Tony Lê là tên mình .Fun, easy look, courtesy, good job that likes to have sex .(Vui vẻ ,dể nhìn ,lịch sự ,công việc tốt và thích làm tình) Translate to English
 Looking For:  Seeking Women in Vietnam.Find your visibility female, tall, sexy, educated and refined like to find someone expects .Hy same interests, thanks both watched profile.(Tìm bạn gái ở Việt Nam.Tìm bạn nữ dễ nhìn ,cao ráo ,gợi cảm ,có học thức và thích làm tinh .Hy vọng sẽ tìm đươc ngưới cùng sở thích ,cảm ơn cả nhà đã xem profile.) Translate to English

Back | Send Email to Philip Tuấn (ID: 1381798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.