Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Min Ng - ID: 1379377
 IP & Posted by:  171.232.107.93 on July 4, 2016 at 5:32am
 Updated by:  June 18, 2019 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  ....
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đi làm và kiếm tiền lo cho gđ Translate to English
 Free Time:  Hát hò, ngủ, xem phim, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thất thường Translate to English
 Looking For:  Hên xui, tùy duyên. Nhưng nếu bạn ko có hình hoặc lấy hình ko phải của mình, bạn nhỏ tuổi hơn mình,chắc chắn mình sẽ ko reply. Và đừng nghĩ bạn là profile Vip thì có thể tự tiện lấy số đt và vào nói chuyện, như vậy không lịch sự chút nào. Cảm ơn bạn đã xem qua profile Translate to English

Back | Send Email to Min Ng (ID: 1379377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.