Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1378446 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tú Trân - ID: 1378446
 IP & Posted by:  1.55.181.164 on June 24, 2016 at 5:25am
 Updated by:  August 31, 2017 at 9:02pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VŨNG TÀU
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NHÂN VIÊN KINH DOANH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, xem phim và đi dạo cùng bạn bè. Translate to English
 I Am:  Một người vui tính, dễ gần, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người vui tính, chu đáo và chân thành. Sống và làm việc phải là người có Tâm. Luôn biết lắng nghe và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Tú Trân (ID: 1378446)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.