Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1377107 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

0 Đỏ 0 Đen - ID: 1377107
 IP & Posted by:  14.187.230.86 on June 10, 2016 at 11:11pm
 Updated by:  July 18, 2016 at 10:09pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiet ke in
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người sống chung đến cuối đời Translate to English
 Free Time:  xem truyện, film, tivi Translate to English
 I Am:  bình thường, tự lập và không cờ bạc rượu chè Translate to English
 Looking For:  thương yêu, chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau. Translate to English

Back | Send Email to 0 Đỏ 0 Đen (ID: 1377107)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.