Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376904 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

F-007-VN - ID: 1376904
 IP & Posted by:  135.23.172.200 on June 8, 2016 at 12:44pm
 Updated by:  September 23, 2016 at 6:57am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5JH4k
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  có công ăn,chưa c
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn có gia đình bên người yêu Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện,Tennis,swimming,movies Translate to English
 I Am:  Tôi Cá Tánh Hiển không phân biệt,chăm chỉ việc làm,tôn trọng sự thật Translate to English
 Looking For:  Tìm ai đó vui vẽ có cùng sở thích để cùng nhau tạo dụng Hạnh phúc mới Translate to English

Back | Send Email to F-007-VN (ID: 1376904)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.