Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376408 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Trang - ID: 1376408
 IP & Posted by:  116.110.124.53 on June 3, 2016 at 12:11am
 Updated by:  June 3, 2016 at 10:13pm
 Gender:  Male
 Age:  64
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Spiritual
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghỉ Hưu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Kết bạn hữu,gần xa... Translate to English
 Free Time:  cùng bạn hữu gần xa giao lưu,chia sẻ vui buồn,học hỏi trao dồi kiến thức,trong nhiều lãnh vực đời sống con người. Translate to English
 I Am:  Trước và đến 1975 sinh viên,sau đó là CBCNV nhà nước đã trải qua các ngành nghề:giáo dục,y tế,tài chinh kế toán,phát thanh truyền hình,tin học.Hiện đã nghỉ hưu non đến nay đã 22 năm,hiện giờ kinh doanh KS nhà nghỉ. Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt tuôi tác,nghề nghiệp,tôn giáo,nhưng luôn có tinh thần mến trọng tình bằng hữu... Translate to English

Back | Send Email to Thanh Trang (ID: 1376408)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.