Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376197 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yêu Ư .... - ID: 1376197
 IP & Posted by:  205.232.20.134 on May 31, 2016 at 10:27am
 Updated by:  January 23, 2018 at 1:25pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  NYC
 Zip:  20000
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Managing Partner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Dành thời gian cho gia đình & người thân Translate to English
 I Am:  Kiến thức, tu dưỡng & tài chính đủ vững để chăm lo sự sung túc gia đình & người thân. Tính tình khá hài hước & ngoại hình trên trung bình. Hiện tại sống với con gái, cháu được 2 tuổi Translate to English
 Looking For:  Trước tiên xin làm bạn hiền /// Hàn huyên tâm sự những giây phút đầu /// Nếu duyên đẹp, tình bền lâu /// Đôi ta xin trọn một câu ân tình Translate to English

Back | Send Email to Yêu Ư .... (ID: 1376197)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.